Kalitede Süreklilik

Orjin'de kalite kendini aşabilme yeteneğidir. Müşterileri için değer yaratan farklılıkları ve süreçleri kalıcı ve sürdürülebilir kılmak Orjin' de istikrarla uygulanan

bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayış, gönülleri ve beyinleri kazanılmış Orjin çalışanları arasında tutarlı bir şekilde yaşayarak yayılır.